සැපදෙන බස් රථ

Friday, 30 January 2015 - 22:00

%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE
පසුගියදා සොයාගෙන ඇති අති සුඛෝපභෝගී බස් රථ දෙකක් අද මාධ්‍යයට අනාවරණ කෙරුණා. ඒ, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදීයි.