අයි.එස්. රසායනික අවි විශේෂඥයා ඇමරිකානු ගුවන් ප්‍රහාරයකින් මරුට.

Saturday, 31 January 2015 - 14:11

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.+%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7.
ඉරාකයේ අයි.එස්. සටන්කාමීන්ගේ රසායනික අවි විශේෂඥයා ලෙස සැලකෙන අබු මලික් ඇමරිකානු සන්ධානයේ ගුවන් ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා. ඇමරිකාව ප්‍රකාශ කළේ ඔහු අල්ඛයිඩා සංවිධානයේ සිට පසුව අයි.එස්. සටන්කාමීන්ට එක්ව ඇති බවයි. ඊට පෙර ඔහු ඉරාකයේ හිටපු ජනාධිපති සදාම් හුසේන් යටතේ රසායනික අවි පිළිබඳ ඉංජිනේරුවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අයෙක්. අබු මලික් ඉරාකයේ මොසුල් නගරය ආසන්නයේදී පසුගිය ජනවාරි 24 වන දා එල්ල කළ ගුවන් ප්‍රහාරයකින් මිය ගොස් ඇති බවයි ඇමරිකානු හමුදා ප්‍රකාශ කළේ. අයි.එස්. සටන්කාමීන්ගේ ඉලක්ක වෙත ඇමරිකානු හමුදා ගුවන් ප්‍රහාර 2000ක් පමණ එල්ල කර තිබෙනවා.