අයවැයෙන් සහන මෙන්ම ජනතාවගේ ආදායමත් වැඩි කළා. අගමැති

Sunday, 01 February 2015 - 8:23

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%8F.+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92
ලබන අප්‍රේල් 23 වැනිදායින් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. මහනුවර ඊයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ එම පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරන බවයි.  අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ අයවැයෙන් ජනතා සහන මෙන්ම ඔවුන්ගේ ආදායම වැඩි කිරීමටද පියවර රැසක් ගනු ලැබූ බවයි.