බස් ගාස්තු අඩුවීම අද, රේගුවත් පැය 24 ම වැඩ

Sunday, 01 February 2015 - 8:31

%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AF%2C+%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+24+%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9
සියලූ බස් ගාස්තු අද සිට සියයට 8 ත් 10 ත් අතර ප්‍රතිශතයකින් අඩු කෙරෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 9 ක් වූ අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 8 දක්වා රුපියලකින් අඩු කිරීමට නියමිතයි.

රුපියල් දහතුනේ ගාස්තුව රුපියල් 12 දක්වාත්, රුපියල් 17 සිට රුපියල් 34 දක්වා වූ ගාස්තු රුපියල් දෙකකින්ද, රුපියල් 37 සිට රුපියල් 41 දක්වා වූ ගාස්තු රුපියල් 3 කින්ද නව සංශෝධනය යටතේ අඩුකර තිබෙනවා. එමෙන්ම රුපියල් 44 සිට රුපියල් 59 දක්වා වූ ගාස්තු රුපියල් 4 කින් සහ රුපියල් 62 සිට රුපියල් 64 දක්වා වන ගාස්තු රුපියල් 5 කින් අඩුවනු ඇති. දැනට ක්‍රියාත්මක වැඩිම බස් ගාස්තුව වන රුපියල් 708 ක ගාස්තුව රුපියල් 651 දක්වා අඩුකර තිබෙනවා.  
 
මේ අතර ශ්‍රී ලංකා රේගුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේ මෙවර අතුරු අයවැයේදී මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශයට පත් කළ පරිදි රේගු සේවාවන් අද සිට පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන බවයි. ඒ අනුව ආනයන - අපනයන සහ ප්‍රති අපනයන කටයුතු සඳහා රේගුව පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.