සරත් එන්.සිල්වා ඉඩම් හබයක

Monday, 02 February 2015 - 7:56

%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A.%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%9A
හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන්. සිල්වා ඇතුළු පිරිසක් උතුරු කටාන - මුක්කම - ගංගාරාම  භාවනා මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ අනවසරයෙන් ගස් කැපීම සිදුකළ බව එම භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වැඩසිටින ස්වාමීන් වහන්සේලා චෝදනා කරනවා. එම භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ  අනුශාසක කොස්ගොඩ සමතශීල හිමියන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ මේ පිළිබදව තමන් පොලීසියට ද පැමිණිලි කළ බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය හිටපු අගවිනිසුරු සරත් එන්. සිල්වාගෙන් ද විමසීමක් කළා. ඔහු සදහන් කළේ මෙම භාවනා මධ්‍යස්ථානය පිහිටි භූමිය තමාට අයත් භූමියක් බවයි.