නවම්පුර පසලොස්වක පොහොය දිනය අදයි

Tuesday, 03 February 2015 - 9:17

%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92
නවම්පුර පසලොස්වක පොහොය දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය සැකසූ විශේෂාංගය.     

                                                         

[MP3]s102567[/MP3]