පාර්ලිමේන්තු ක්‍රීඩාංගනය අවට මාර්ග උදෑසන 6 සිට 11 දක්වා වැසේ

Wednesday, 04 February 2015 - 7:39

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B6%B1+6+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+11+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
අද (04) උදෑසන 6 සිට පෙරවරු 11 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව දෙසට පිවිසෙන සියලූ මාර්ග වසා තැබෙන බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව කිඹුලාවල හන්දියේ සිට කියැන්හැම් වට රවුම දක්වා වූ ජපන් මිත්‍රත්ව පාර, පොල්දූව හන්දියේ සිට පාර්ලිමේන්තුව දෙසට ඇති පාර්ලිමේන්තු පාර, එච්.එන්.බී. වටරවුම සිට කියැන්හැම් වටරවුම, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, පැලවත්ත හන්දියේ සිට කියැන්හැම් වටරවුම දක්වා වූ පැලවත්ත පාර සහ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රීඩාංගනය ඉදිරිපිට ඇති මාර්ග මෙලෙස වසා තැබෙනු ඇති.