අර්ධ සුඛෝපභෝගි බස්වලට අනතුරු ඇඟවීමක්

Wednesday, 04 February 2015 - 12:36

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9B%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%9F%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ආසන ප්‍රමාණය ඉක්මවා මගීන් රැගෙන යන අර්ධ සුඛෝපභෝගි බස් රථවල ප්‍රවාහන බලපත්‍ර අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන බව අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර පවසනවා. මෙම සේවාව යටතේ බස් රථයේ මගීන් රැගෙන යා යුත්තේ ආසන සංඛ්‍යාවට පමණක් වන අතර, ආසන සංඛ්‍යාව ඉක්මවා මගීන් රැගෙන යන අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ලැබෙන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.