රතුපස්වලට කොමිසමක් - අගමැති

Thursday, 05 February 2015 - 19:15

%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92
නව රජය ඉදිරිපත් කළ අතුරු අයවැය පිළිබඳ විවාදය අද (05) පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරම්භ වුණා. එම විවාදය ආරම්භවීමට පෙර වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් ප්‍රශ්න යොමුකරන අවස්ථාවේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් නායක අනුර කුමාර දිසානායක රතුපස්වල සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් යොමුකළා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊට පිළිතුරු ලබාදෙමින් කියා සිටියේ අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කොමිසමක් පත්කළ හැකි බවයි.