බොකෝහරාම් තවත් සමූල ඝාතනයක් සිදුකරයි

Thursday, 05 February 2015 - 19:35

%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
බොකෝහරාම් ත්‍රස්තවාදීන් විසින් කැමරූන් රාජ්‍යයේ පොටකෝ ගම්මානයට පැන සමූල ඝාතනයක් සිදුකර තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ ත්‍රස්තවාදීන් විසින් ගම්මානයේ සියයකට අධික පිරිසක් මෙලෙස ඝාතනය කර ඇති බවයි. මෙම ඝාතන හිස කඳින් වෙන් කර මිලේච්ඡ ආකාරයෙන් සිදුකර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.