කඳුරුවෙල කඩ කාමර දෙකක ගින්නක්

Friday, 06 February 2015 - 13:08

%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%A9+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පොළොන්නරුව - කදුරුවෙල නගරයේ පිහිටා ඇති සපත්තු වෙළඳසැල් දෙකක අද අලූයම ඇති වූ ගින්නකින් ඒවායේ භාණ්ඩ රැසක් විනාශ වී ඇති බව පොළොන්නරුව පොලිසිය සඳහන් කළා.ඡායාරූප - පොලොන්නරුව රොෂාන් තුෂාර