උතුරු - නැගෙනහිර හමුදා කඳවුරු ඉවත් නොකෙරේ

Friday, 06 February 2015 - 19:42

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+-+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
උතුරු නැගෙනහිර හමුදා කඳවුරු ඉවත් කිරීමට හෝ සේනාංක අඩු කිරීමට රජය කටයුතු නොකරන බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන ප්‍රකාශ කළා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ යාපනය ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේදී අද (06) හමුදා භට පිරිස් අමතමින්.