සියලූ දුම්රිය හරස් මාර්ගවලට ආරක්ෂිත පියවර

Sunday, 08 February 2015 - 7:46

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB
දිවයින පුරා පිහිටා ඇති සියලූම අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස්මාර්ගවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට පියවරගෙන ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. දිවයින පුරා දුම්රිය හරස් මාර්ග 1200 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් පිහිටා ඇති අතර ඒ සියලූම ස්ථානයන්හි කුමන හෝ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරමින් සිටිනවා. මෙම තත්ත්වය මත ඉදිරියේදී දුම්රිය හරස් මාර්ගයකදී සිදුවන අනතුරුවල පූර්ණ වගකීම වාහන රියදුරන් වෙත පැවරෙන බවයි දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරී එල්.ඒ.ආර්. රත්නායක හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය සිදුකළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ.