සංචාරක නියෝජ්‍ය ඇමති අලි පොත තිබූ කාමරයේ සීල් කඩයි

Sunday, 08 February 2015 - 7:50

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%BA%E0%B7%92
නීත්‍යානුකූල ලියකියවිලි නොමැතිව අලින් ළඟ තබාගෙන ඇති පුද්ගලයන්ට එරෙහිව තරාතිරම නොබලා පියවර ගන්නා බව සංචාරක සහ ක්‍රීඩා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක ප්‍රකාශ කළා. නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ බත්තරමුල්ලේ පිහිටි වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේදී අලිපොත පරික්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

ඊයේ (07) අමාත්‍යවරයා බත්තරමුල්ලේ පිහිටි වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණියා. එහි නීති බලාත්මක කිරීමේ අංශය ඒ වනවිට සීල් තබා තිබූ අතර ඊට හේතුවුණේ මතබේදාත්මක අලි පොත එහි තැන්පත් කර තිබීමයි. පසුව අමාත්‍යවරයා එම අංශයේ සීල් විවෘත කර අලි පොත පරීක්ෂා කළා.