ට්‍රාන්ස් ඒෂියා ගමන්වාර නතර කරයි ?

Sunday, 08 February 2015 - 17:44

%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%92%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
තම ගුවන් ගමන් 52 ක් ලබන සතියේ සිට නතර කිරීමට තායිවානයේ ට්‍රාන්ස් ඒෂියා ගුවන් සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා. මීට පෙර මෙම සමාගම විසින් ගුවන් ගමන් 90 ක් තාවකාලිකව නතර කර තිබුණා. පසුගියදා ට්‍රාන්ස් ඒෂියා ගුවන් සේවයට අයත් යානයක් තායිවාන් - තායිපේ ගඟකට කඩා වැටීම ඊට හේතුවයි. මෙම ගුවන් අනතුරින් පුද්ගලයන් 40 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වුණා.