අයවැයේ සහන නැත්නම් පැමිණිලි කිරීමට දුරකථන අංක දෙකක්

Monday, 09 February 2015 - 8:20

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අතුරු අයවැයෙන් ලබාදුන් සහන මහජනතාවට නිසි අයුරින් නොලැබෙන්නේ නම්, ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීම සඳහා දුරකථන අංක දෙකක් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය හඳුන්වා දී තිබෙනවා. එහි සභාපති රූමි මර්ෂුක් සඳහන් කළේ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඞ් බදියුදීන්ගේ උපදෙස් මත මෙය ක්‍රියාත්මක බවයි. ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් වූ පැමිණිලි 0112 399 146 දුරකථන අංකයට හෝ 0771 088 922 යන දුරකථන අංකයට දැනුම් දිය හැකි බවයි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.