වරාය නගරය ඉදිකිරීම අත්හිටුවිය යුතුයි - ජවිපෙ

Monday, 09 February 2015 - 11:07

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%99
කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම්  වහාම අත්හිටුවිය යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.
තංගල්ල නගරයේ පැවැති ජනහමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සදහන් කළා.