නෙළුම්පොකුණ මාවත අද ආනන්ද කුමාරස්වාමි වෙයි

Tuesday, 10 February 2015 - 12:44

%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොළඹ - නෙළුම්පොකුණ මාවත, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත යනුවෙන් අද (10) යළි නම් කෙරුණා. ඒ සඳහා නාම ඵලකය නිරාවරණ කෙරුණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ සුරතින්. ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත යනුවෙන් මීට පෙර නම් කර තිබූ කොළඹ 7, හෝර්ටන් වටරවුම සහ පුස්තකාල වටරවුම අතර කොටස 2011 වසරේ දෙසැම්බර් මස 15 වන දා සිට නෙළුම්පොකුණ මාවත ලෙස නම් කෙරුණා. නෙළුම්පොකුණ මාවත, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත ලෙස යළිත් නම් කෙරුණේ ජනතාවගේ ඉල්ලීම මත බවයි කොළඹ මහනගර සභාව සඳහන් කළේ.