මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත උල්ලංඝනය කළේදැයි මන්ත්‍රී දුමින්දගෙන් C.I.D ප්‍රශ්න කරයි

Tuesday, 10 February 2015 - 14:38

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9D%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+C.I.D+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් සිදුව ඇත්දැයි යන්න පිළිබඳව අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වාගෙන් අද ප්‍රශ්න කළා. පැය 6 ක පමණ කාලයක් මෙලෙස මන්ත්‍රීවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කළ බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කළේ.