අගමැති ආරක්ෂක අංශයට නව ප්‍රධානීන්

Wednesday, 11 February 2015 - 10:09

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A
අගමැති ආරක්ෂක අංශයේ නව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙස ජයන්ත වික්‍රමසිංහ පත් කර තිබෙනවා. ඔහු මීට පෙර කටයුතු කළේ පොලිස් මූලස්ථානයට අනුයුක්තවයි. එසේම ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අසංග කරවිට අගමැති ආරක්ෂක අංශයේ නව අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස පත් කර තිබෙනවා.