වි.විද්‍යාල කොමිසමේ සභාපතිනිය අස්වේ

Thursday, 12 February 2015 - 7:34

%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිනි මහාචාර්ය ක්‍ෂණිකා හිරිඹුරේගම සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය රජීව් විජේසිංහ පවසනවා. අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ඇයගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය තමා වෙත යොමුකර ඇති බවයි. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිවරියට ඉල්ලා අස්වන ලෙස මීට පෙර පාර්ශව කිහිපයකින්ම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්ව තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් එම තනතුරට තවත් පුද්ගලයෙකු පත් කරන තුරු ඇය සිය ධුරයේ වැඩකටයුතු සිදුකරනු ඇති බවයි උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය රජිව් විජේසිංහ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.