උමා ඔයට තාවකාලික තිත

Friday, 13 February 2015 - 7:50

%E0%B6%8B%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%94%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%AD
උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත අලූවිහාරේ පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිලි කිහිපයක් සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකෙරෙන තුරු මෙම තීරණයට එළඹුනු බවයි.

මධ්‍යම කඳුකරයේ සිට මහවැලි ගඟ වෙත ඇදෙන උමා ඔයේ අතු ගංඟා හරස් කොට ජලාශ දෙකක් තැනීම උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ පළමු පියවරයි. එම ජලාශවලින් ජල විදුලිය නිපදවීමට ජලය යොමුකෙරෙන අතර තවත් කොටසක් හම්බන්තොට ප්‍රදේශයට ජල සැපයුම සඳහා කිරිඳිඔයට සම්බන්ධ කෙරෙනවා. ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කෙරෙන මුදල ඩොලර් මිලියන 529 ක්.