කුමාර් ගුණරත්නම්ට තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවේ රැදී සිටීමට වරම්

Friday, 13 February 2015 - 19:01

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A
පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කුමාර් ගුණරත්නම් අත්අඩංගුවට ගැනීම හෝ පිටුවහල් කිරීම වළක්වාලමින් පනවා තිබූ අතුරු තහනම් නියෝගය ලබන 19 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කෙරුණා. ඒ මීට අදාළ නඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අද (13) යළි කැඳවූ අවස්ථාවේදීයි. නඩුව මේ මස 18 වන දා යළි කැදවනු ඇති.