ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමස්ත ලංකා කාරක සභාව අවසන් වීමෙන් පසු උණුසුම් තත්වයක්

Saturday, 14 February 2015 - 17:22

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමස්ත ලංකා කාරක සභා රැස්වීම පැවැත්වීමෙන් පසු එය පැවති බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරිශ්‍රය තුළ මේ වනවිට උණුසුම් තත්වයක් ඇතිවී තිබෙනවා. මීට ටික වේලාවකට පෙර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමස්ත ලංකා කාරක සභාව අවසන් වුණා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ඇතුළු කණ්ඩායමක් සමස්ත ලංකා කාරක සභාව අවසන් වීමෙන් අනතුරුව අපේගම පරිශ්‍රය තුළ විරෝධතාවයක් ආරම්භ කළා. ඒ සමස්ත ලංකා කාරක සභාව තුළදී තමන්ට අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් නොලැබුණු බව පවසමින්.