සහල් ගැන තොරතුරු හෙළි කරන්නලු

Sunday, 15 February 2015 - 8:05

%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%94
රට තුළ පවතින සහල් තොග පිළිබඳ හෙළි කරන ලෙස සමස්ත ලංකා වී මෝල් හිමියන්ගේ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කළා. එම සංගමය මෙම ඉල්ලීම සිදුකරනු ලැබුවේ දඹුල්ල නගරයේදී ඊයේ (14) පැවති සම්මේලනයකට එක්වෙමින්. එහිදී වී මෝල් හිමියන් සඳහන් කළේ තිරිඟු පිටි මිල අඩුවීමෙන් සහල් වෙළඳපොලට බලපෑමක් එල්ල වී ඇති බවයි.   

මෙහිදී වී මෝල් හිමියන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ වීවලට පනවා ඇති නව සහතික මිල හමුවේ වූවද වෙළඳපොලේ සහල් මිල රුපියල් 80 ට අඩුවෙන් පවත්වා ගත හැකි බවයි.