ස්වාධීන කොමිසමේ වාර්තාව සතියකින්

Sunday, 15 February 2015 - 12:43

%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමේ සංයුතිය සකස්විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාවක් සතියක් තුළ රජයට ඉදිරිපත් කරන බව පැෆ්රල් සංවිධානය පවසනවා. ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම පිළිබඳව පසුගියදා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන, සිවිල් සංවිධානවල සහභාගීත්වයෙන් හමුවක් පැවැත්වුණා. මෙහිදී යම් එකඟතාවන්ට පැමිණි අතර එය පදනම් කරගනිමින් මෙම වාර්තාව සකස් කරන බවයි පැෆ්රල් සංවිධානය සඳහන් කළේ. මේ අතර මැතිවරණ නීති වෙනස් කිරීම පිළිබඳවද වෙනම වාර්තාවක් සකස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව පැෆ්රල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්‍ෂවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.