මිට පස්සේ මුහුදු වෙරළේ හෝටල් හදන්න දෙන්නේ නෑ

Sunday, 15 February 2015 - 12:46

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%91
මින් ඉදිරියට මුහුදු වෙරළ ආසන්නයේ මහා පරිමාණ හෝටල් සංකීර්ණ ඉදිකිරීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ගාල්ල - උළුවිටිකේ ප්‍රදේශයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් සාමාජිකයන් හමුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඉහළට ගොඩනැගුණු හෝටල් මගින් වෙරළ පරිසරයට හානි සිදුවීම වැළැක්විය යුතු බවයි. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා මාර්ග රැසක් පවතින බව පැවසූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ තවදුරටත් කියා සිටියේ පසුගිය සමයේ පැවති නයිට් රේස් යළි  නොපවත්වන බවයි.