අන්තර්ජාලයෙන් කාන්තාවන්ට ලිංගික අතවර කරලා

Monday, 16 February 2015 - 13:23

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%8F
අන්තර්ජාලය ඔස්සේ කාන්තාවන්ට ලිංගික අතවර සිදු කිරිමක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරික්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරන ලද පැමිණිල්ලක් අනුව විමර්ශන ආරම්භ කිරිමෙන් පසු මෙයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකරු පිලිබඳ තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත.
මෙම ප්‍රධාන සැකකරු ඔහු පදිංචි ලිපිනය හැරගොස් සැඟවි සිටින අතර මොහු අත්අඩංගූවට ගැනිම සදහා අපරාධ පරික්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තූව මහජනයාගේ සහය අපේක්‍ෂා කරයි.

මෙම සැකකරුගේ විස්තර සහ ඡායාරුපය  පහත දැක්වේනම - දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සුජිත් නිලන්ත
ලිපිනය - 161 / 12, පන්සල වත්ත, කළුගල්පිටිය, සප්‍රින්වැලි පාර,බදුල්ල (මොහු මෙම ලිපිනයෙන් අතුරුදහන්ව ඇත)
ජා.හැ අංකය - 731980586 V

ඉහත ඡායාරූපයේ සිටින පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් යම් තොරතූරක් වෙතොත් පහත අංක වලට දැනුම් දිය හැකි බව අපරාධ පරික්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තූව සඳහන් කරයි

දුරකථන අංක - 011-2422176 / 011-2326979