මහ මුහුද මැද ගිනිගත් යාත්‍රාවේ ධීවරයින් බේරාගත් අපූරු වික්‍රමය

Monday, 16 February 2015 - 21:49

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA
මීගමුවට බටහිරින් ජාත්‍යන්තර මුහුදු සීමාවේදී ගිනිගෙන විනාශ වුණු බහුදින යාත්‍රාවක සිටි ධීවරයින් 7 දෙනෙකු නිරුපද්‍රිතව බේරා ගැනීමට තවත් ධීවරයින් පිරිසක් සමත්ව තිබෙනවා.

දිවි බේරාගත් ධීවරයින් අද අලුයම යළි ගොඩබිමට ළඟාවුණා.