රට සහ හෙට වැඩසටහනින් අද රෑ අගමැති හිරු ටී.වී. ඔස්සේ

Tuesday, 17 February 2015 - 9:21

%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%91+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%A7%E0%B7%93.%E0%B7%80%E0%B7%93.+%E0%B6%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A
ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහභාගි වන මුල්ම රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාව අද (17) රාත්‍රියේ හිරු ටී.වී. ඔස්සේ විකාශය කෙරෙනවා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සමඟ පැවැත්වෙන එම සාකච්ඡාව ඇතුළත් ‘‘රට සහ හෙට’’ වැඩසටහන හිරු ටී.වී. ඔස්සේ විකාශය කෙරෙන්නේ අද රාත්‍රී 10.00ටයි.