අසූචි මිශ්‍ර වූ ජලය රෝගීන්ට දෙන රෝහල

Tuesday, 17 February 2015 - 20:40

%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD
ගැටලුකාරී වාතාවරණ මතුවන බොහෝ අවස්ථාවලදී එම ගැටලු මඟ හැර පැන යාම මෙරට ඇතැම් බලධාරීන්ගේ සිරිතක්.
නමුත් ජනතාවට අවැඩක්වන ඕනෑම අවස්ථාවක හිරු සී.අයි.ඒ. ඒ පිළිබදව සොයා බැලීමට පසුබට වෙන්නේ නැහැ.
මතුගම දිස්ත්‍රික් රෝහලේ පානීය ජලය සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලුව සම්බන්ධයෙන්ද හිරු සී.අයි.ඒ. මැදිහත් වන්නේ බලධාරීන්ගේ දෑස් දැන්වත් විවර විය යුතු බවට ඒත්තු ගැන්වීම සඳහායි.