ජනතාව ගැන හිතන රජයක් ලෙස උපරිම සහන ලබාදුන්නා - ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු ප්‍රථම රූපවාහිනී වැඩසටහන ලෙස හිරු ටී.වී. සමග එක්වෙමින් අගමැති රනිල් කියයි

Wednesday, 18 February 2015 - 7:57

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%A7%E0%B7%93.%E0%B7%80%E0%B7%93.+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහභාගි වූ මුල්ම රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාව ඊයේ (17) රාත්‍රියේ හිරු ටී.වී. ඔස්සේ විකාශය කෙරුණා. ඒ, ‘‘රට සහ හෙට’’ වැඩසටහනයි. එහිදී අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ කියා සිටියේ ජනතාවට මෙම රජය යටතේ උපරිම සහන ලබාදුන් බවයි. ලැබුණු සහන සිංහල අවුරුද්ද වන විට ජනතාවට දැක ගත හැකි වනු ඇති බව ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී සදහන් කළා. හිරු  ටී.වී. ඔස්සේ විකාශය කළ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහභාගි වූ රට සහ හෙට වැඩසටහන පහත වීඩියෝව ඔස්සේ සම්පූර්ණයෙන් නැරඹිය හැකියි.