මංගල ලබන සතියේ චීනයට

Wednesday, 18 February 2015 - 12:32

%E0%B6%B8%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7
චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වැන්ග් ඊ මහතාගේ ආරාධනයක් අනුව ශ්‍රී ලංකා  විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා දින දෙකක නිල සංචාරයක නිරත වීමට නියමිත බව එම අමාත්‍යංශ පවසනවා. ඒ අනුව පෙබරවාරි මස 27 සහ 28 යන දෙදින තුළ චීනයේ සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.