ලාල්කාන්ත සටනට සැරසෙයි

Wednesday, 18 February 2015 - 13:09

%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
නව රජයේ අතුරු අයවැයෙන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලබා දීමට පොරොන්දු වූ රුපියල් 5000 ඇතුළු මෙතෙක් ලබාදෙන සියලූ දීමනා මාර්තු මස වැටුපට එක්කළ යුතු බව ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. එහි සභාපති පළාත් සභා මන්ත්‍රී කේ. ඞී. ලාල් කාන්ත කියා සිටියේ එසේ නොමැති වුවහොත් යලිත් අරගල දියත් කරන බවයි.