දූෂණවලට එරෙහි පරීක්ෂණ ප්‍රමාද ඇයි ?

Thursday, 19 February 2015 - 13:17

%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AF+%E0%B6%87%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
දූෂණයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීමට පවතින බාධාව පිළිබඳ නව සම සමාජ පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න අනාවරණයක් සිදු කළා. කොළඹ අද (19) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ දූෂණයට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඇති යාන්ත්‍රණය දුර්වල වීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගත වී ඇති බවයි. ඔහු කියා සිටියේ නිලධාරීන් නිසියාකාරයෙන් සිය වගකීම් ඉටු නොකිරීම මෙම තත්ත්වයට හේතුවී ඇති බවයි.