ධීවර බෝට්ටු 05 ක් ඉන්දියාව නිදහස් කරයි

Thursday, 19 February 2015 - 14:38

%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94+05+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉන්දීය අත්අඩංගුවේ පැවති ශ්‍රී ලාංකීය ධීවර බෝට්ටු 05 ක් නිදහස් කර තිබෙනවා. ඉන්දීය වාර්තා සඳහන් කළේ රාමනාදපුරම් අධිකරණයෙන් මේ සඳහා අනුමැතිය හිමිව ඇති බවයි. ඒ, ඉන්දීය පොලිසිය කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි.