නොරොච්චෝලේ ගැන සොයන්න කමිටුවක්

Thursday, 19 February 2015 - 20:18

%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ සිදුවී ඇති අක්‍රමිකතා පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට විද්වත් ත්‍රි පුද්ගල කමිටුවකට භාර දුන් බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක අද (19) පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියා. අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහයදීමේ සහ ආරක්ෂා කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතද අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවට අද ඉදිරිපත් කළා.