සබරගමු සිසුවිය මැරුණේ වෙන හේතුවකටද ?

Friday, 20 February 2015 - 10:54

%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%AF+%3F
ගෙල වැලලාගෙන ජීවිතක්ෂයට පත් වූ සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටි සිසුවියගේ මරණය නවක වදය හේතුවෙන් සිදුවූවක් බවට පැතිර යන කතා සම්බන්ධයෙන් එහි මහා ශිෂ්‍ය සංගමය අද බලංගොඩ දී  පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකද අදහස් පළ කළා.