උමාඔය නතර කරන්න එපාලු

Friday, 20 February 2015 - 13:44

%E0%B6%8B%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%94%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%94
උමාඔය ව්‍යාපෘතිය නතර නොකරන ලෙස ඉල්ලා වැල්ලවාය නගරයේදී ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් මේ වනවිට උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. මේ හේතුවෙන් වැල්ලවාය - කොළඹ, වැල්ලවාය - මොනරාගල, වැල්ලවාය - බෙරගල සහ වැල්ලවාය - ඇල්ල මාර්ග අවහිර වූ බවයි ප්‍රදේශයේ හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.