මහින්දානන්ද, සජින් වාස්, වරායේ හිටපු සභාපති ප්‍රියත් බන්දු සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගේ වත්කම් පරීක්ෂාවට අවසර

Saturday, 21 February 2015 - 8:43

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%2C+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%2C+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84++%E0%B6%94%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%A5%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB
හිටපු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් වාස් ගුණවර්ධන සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ හිටපු සභාපති ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගේ වත්කම් බැරකම් විමර්ශනයට අධිකරණය ඊයේ (20) අවසර ලබා දුන්නා. ඒ, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව සිදුකරන විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් වන නඩුවක් විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදියි. ඒ අනුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිලපිටිය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මෙම අවසරය ලබාදුන්නේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු ඇතුළු මූල්‍ය ආයතන 81කින් අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීමටයි. මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ අදාළ විමර්ශනය සිදුකරන බව ඔවුන් මෙහිදී අධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කළා.