යහපාලනයට කැමති අයට අගමැතිගෙන් ආරාධනයක්

Sunday, 22 February 2015 - 8:01

%E0%B6%BA%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
යහපාලනයට කැමති අයට අග්‍රාමාත්‍යවරයා ආරාධනයක් සිදුකළා. ඒ, ඊයේ (21) වෙන්නප්පුවේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ ක්‍රියාකාරිකයන්ගේ හමුවක් අමතමින්. මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සඳහන් කළේ මැතිවරණයකට  ඕනෑම මොහොතක සූදානමින් සිටින බවයි.  අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ එහිදී සඳහන් කළේ යහපාලනය කැමති අයට රජය සමග එක්විය හැකි අතර අකමැති අයට අසාර්ථක කල්ලි සමඟ එක්විය හැකි බවයි.