අනුරාධපුරයෙන් අත්බෝම්බයක්

Sunday, 22 February 2015 - 12:08

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අනුරාධපුර නිවන්තකචේතිය මහා විද්‍යාලයට නුදුරින් දුම්රිය මාර්ගය ආසන්නයේ තිබී අත් බෝම්බයක් හමුවී තිබෙනවා. මෙම අත් බෝම්බය ඊයේ පස්වරුවේ මුලින්ම දැක ඇත්තේ කුඩා දරුවෙක්. මේ පිළිබඳව පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශයට දැනුම්දීමෙන් පසුව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශයට දැනුම්දී ඇති අතර ඔවුන් එනතුරු එහි ආරක්ෂාවට පොලීසිය යොදවා ඇති බව සඳහන්. මෙම අත් බෝම්බය තරමක මලකෑමට ලක්ව ඇති බව පොලීසිය පවසනවා.