දේශීය පරීක්ෂණයකට ජගත් සංවිධානයේ සහය

Sunday, 22 February 2015 - 12:54

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA
මෙරට පැවති යුද්ධයේදී සිදුවූ බව කියන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ දේශීය පරීක්ෂණ සඳහා ජගත් සංවිධානයේ සහය ලබා ගැනෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා. විදේශ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ජිනීවා නුවර පැවැත්වෙන මානව හිමිකම් සැසිවාරයට සමගාමීව ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස් සෙයිද් රාද් අල් හුසේන් කුමරුද මුණගැසීමට නියමිතයි. එහිදී දේශීය පරීක්ෂණ යාන්ත්‍රණය සඳහා ජගත් සංවිධානයේ සහය ලබාගත හැකි ආකාරය සොයාබලනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරෙනවා. එමෙන්ම දේශීය පරීක්ෂණ යාන්ත්‍රණය පිළිබඳව විදේශ අමාත්‍යවරයා, ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස් සෙයිද් රාද් අල් හුසේන් කුමරු දැනුවත් කරනු ඇති.

දේශීය පරීක්ෂණ යාන්ත්‍රණයකට සහයවීමට සූදානම් බව ජගත් සංවිධානය මීට පෙර ප්‍රකාශ කළා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ජගත් මානව හිමිකම් මණ්ඩලය පැවැත්වූ පරීක්ෂණයේ වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමද සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා කල් දමා තිබෙනවා. ඒ, දේශීය යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කාලය ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කළ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින්.