මාෂියා කුණාටුවෙන් නිවාස 1500 ක් විනාශයි

Sunday, 22 February 2015 - 15:34

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83+1500+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඕස්ට්‍රේලියාවේ - කුවින්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයට බලපෑ සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් නිවාස 1500 ක් පමණ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබෙනවා. පැයට කිලෝමීටර් 285 ක වේගයෙන් කුවින්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තය හරහා හමා ගිය සුළි කුණාටුවෙන් දේපල හානි රැසක් ද සිදුව ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ. මේ හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසකට තවමත් විදුලිය විසන්ධි වී ඇති බවයි එම වාර්තා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.