අයි.එස්. වරුන්ට එරෙහිව නවසීලන්තයෙනුත් හමුදා

Tuesday, 24 February 2015 - 9:18

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F
ඉරාකයේ අයි.එස්. සන්නද්ධ කණ්ඩායම්වලට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සඳහා හමුදා යෙදවීමට සූදානම් බව නවසීලන්තය ප්‍රකාශ කළා. කෙසේ නමුත්, නවසීලන්තයේ එම හමුදා දායකත්වය ප්‍රහාරක නොවන බල ඇණිවලට සීමා වනු ඇති. බැග්ඩෑඩයේ ටාජි හමුදා කඳවුරේ  ඕස්ට්‍රේලියානු සෙබල මුළු සමඟ තම හමුදා යෙදවීමටයි නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ජෝන් කේ කැමැත්ත පළ කර ඇත්තේ. ජාත්‍යන්තර නීතිය හා ස්ථාවරභාවය උදෙසා තම වගකීම ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා මෙලෙස නවසීලන්ත හමුදා යෙදවීමට සූදානම් බව ඔහු සදහන් කළා.