හිටපු ඇමති මහින්දානන්ද මිලියන 500ක් ඉල්ලයි

Wednesday, 25 February 2015 - 8:15

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+500%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පී.අරියනේන්ද්‍රන්ගෙන් රුපියල් මිලියන 500 ක වන්දියක් ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ නීතිඥවරයෙකු මාර්ගයෙන් ඊයේ එන්තරවාසියක් යවා තිබුණා. ඒ, පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ආණ්ඩුවට සහය පළ කිරීම සඳහා තමාට මුදල් ලබාදීමට මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ හිටපු අමාත්‍යවරයා සූදානම් වූ බවට අරියනේන්ද්‍රන් මන්ත්‍රීවරයා කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන්. හිටපු අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් කියා සිටියේ දින 4ක් ඇතුළත මෙම ප්‍රකාශයට සමාව නොගතහොත් ඔහුට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹෙන බවයි.