දි.මු ට සහ කෙහෙළියට ලක්ෂ 400 ක්

Wednesday, 25 February 2015 - 19:49

%E0%B6%AF%E0%B7%92.%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+400+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජනාධිපති අරමුදලෙන් හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු. ජයරත්නට සහ හිටපු අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලට රුපියල් ලක්ෂ 400 ක මුදලක් ලබාදී ඇති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රකාශ කළා. ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකාර කටයුතු සඳහා මෙම මුදල් 2012 වසරේදී මෙලෙස ලබාදී ඇති බවයි මුලතිව් නගරයේ අද පැවති ජන රැළියකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ.