දින 100 ගැන මහජන අදහස් විමසයි

Sunday, 01 March 2015 - 19:33

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+100+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92
වත්මන් රජය දියත් කර ඇති දින සියයේ වැඩසටහන සහ එහි ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසීමට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය තීරණය කර තිබෙනවා. ජනතා සහභාගීත්වය තුළ වඩාත් ඵලදායීව, කාර්යක්ෂමව සහ විනිවිදභාවයෙන් යුතුව මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීම මෙහි අරමුණයි. මෙම වැඩසටහනේ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සහ වත්මන් තත්ත්වය www.pmm.gov.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකි බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කළේ.

මීට අමතරව අදහස්, විවේචනය සහ යෝජනා තැපැල් මගින් ද යොමු කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ සඳහා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, ව්‍යාපෘති කළමනාකාර හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහබැංකු ගොඩනැගිල්ල, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01 ලිපිනය වෙත යොමු කළ හැකියි. මීට අමතරව 0112 477 915 යන දුරකථන අංකය අමතා කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව ද පවතින බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.