ඇවන්ගාඩ් අධිපතිගේ ගමන් බලපත්‍රය ගැන අගමැති, ඇමති විජේදාසගෙන් කරුණු විමසයි

Wednesday, 04 March 2015 - 7:44

%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%2C+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇවන්ගාඩ් අධිපතිවරයාගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සම්බන්ධ ගැටළුව පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ කැඳවා කරුණු විමසා තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කර ඇත්තේ දූෂණ වංචා සහමුළින්ම තුරන් කිරීම සහ ඒවාට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් නීතිය ඉදිරියට පැමිණවීම සියලූදෙනාගේ අපේක්ෂාව වන බවයි. එම නිසා යහපාලනය ගොඩනැගීමට සහ වංචා දූෂණ පරික්ෂණවලට බාධා ගෙන දෙන අන්දමේ ප්‍රකාශයන් මෙන්ම ක්‍රියාවන් සිදුකිරීමෙන්ද වැළකී සිටිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කර ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්.