පොරොන්දු වූ කාලයේදී මහමැතිවරණය පවත්වනවා - එජාපය

Wednesday, 04 March 2015 - 13:05

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F+-+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කොළඹ දී අද (04) මාධ්‍ය හමු දෙකක් කැදවා තිබුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ මාධ්‍ය හමුවට එක්වූ එහි මහ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂීම් කියා සිටියේ ඉදිරියේදී නියමිත පරිදි මහ මැතිවරණය පවත්වන බවයි. ජාතික ආණ්ඩුව පිළිබඳව හඬ නගන්නේ ඇමතිකම් අවශ්‍ය සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් බව ඔහු සඳහන් කළා.